تبلیغات
بایداری تا ظهور - شخص یا جریان

بایداری تا ظهور

(( ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله کانهم بنیان مرصوص ))

 بسم الله الرحمن الرحیم

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:مثل آمدن مهدی مانند قیامت است،مهدی نمی‌اید مگر ناگهانی

 شاید کمی غیر منتظره باشد اما با توجه به بعضی موضوعات که نشان دهنده قریب الوقوع بودن زمان طهور است؛این موضوع هم مخصوصا که از موارد مورد بحث است،و در شخص یا جریان بودن ان جدال،جای بحث دارد.

  دجال الاعور(یک چشم)در احادیث اسلامی بخش مهم و مخصوصا در احادیث عامه بخش بسیاری را تشکیل می دهد.به طور اختصار(خ همان طور که میدانید)ان ملعون سر آمد تمام فتنه هاست وقتی خروج می کند ادعای خدایی می کند یک چشم دارد بر خری سوار است در قحطی خروج می کند-به خدا پناه می بریم-عده ای را با موسیقی ها و نغمه ها فریب می دهد عده ای را با کوه های غذا که سحر است عده ای را با سحر و عده ای هم دنباله رو او هستند که از او شناخت کامل دارند.او به همه سرزمین ها(به جز چند سرزمین)وارد می شود مومن وقتی او را می بیند او را تکذیب می کند آب دهان به صورتش می اندازد و سوره مبارکه حمد را تلاوت می کند در آخر سپاه حضرت سپاه او را در هم می شکند و خود او توسط امام یا حضرت عیسی(علی نبینا و آله و علیه السلام)هلاک می شود.                                                                                                                                                  ا این مختصری از احادیث است که در مورد آن ملعون وارد شده است.اما آن چه اکنون در مورد این مورد بحث است  این است که عده ای به دلیل مشخصات شمرده شده دجال را جریان می خوانند.با توجه به روایات آیا درست است یا نیست؟عده ای دیگر آن را استکبار و عده ای ماهواره می گویند.                                                            

د کتاب چشم به راه(مولانا المنتظر)مهدی(عجل الله تعالی فرجه)چهار احتمال را ذکر و بررسی کرده است.به خواست خداوند هر کدام از مورد ها جداگانه بررسی خواهد شد و اا  بعد دلایلی که نشان می دهد دجال شخص است آورده می شود.البته این کتاب همان طور که مبحث های صحیح و درست دارد حرف های بسیار عجیب و نادرست مخصوصا در بخش خروج سفیانی داردـاا به جز احتمال اول بقیه احتمال ها تنها به عنوان احتمال اکتفا می شود.                                                                                                                              ا   ا احتمال اول به گفته کتاب                                                                                                               ا ((دجال نام شخص معینی نیست هر کس با ادعای پوچ و بی اساس و با توجه به حیله گری و نیرنگ در صدد فریب مردم باشد دجال است(؟).بر این اساس دجال ها خواهند بود. این که در روایات از دجال های مختلف سخن به میان آمده این احتمال را تقویت می کند.پیامبر اکرم -صلی الله علیه و آله و سلم-می فرمایند:لا تقوم الساعه حتی یخرج المهدی من ولدی و لا یخرج المهدی حتی یخرج ستون کذابا کلهم یقولون انا النبی "قیامت بر پا نمی شود مگر آن که مهدی از فرزندانم خروج کند و مهدی خروج نمی کند مگر آنکه شصت نفر دروغ گو(کذاب)خروج کنند و هر کدام بگوید من پیغمبرم"ارشاد ج2  دجال از ریشه دجل به معنای دروغ گوی حیله گر است در روایات از این دجال ها و  دروغ گو ها فراوان نام برده شده است.در برخی سی شصت و هفتاد دجال آمده است آمده است.در میان این دجال ها و دروغ گویان کسی که در حیله گری و سر آمد همه دجالان است از همه بزرگتر و نتشانه ظهور است(؟)(تناقض)بر این اساس باید گفت ما دو نوع دجال داریم یکی همان دجال است که سر آمد همه دجال ها و نشانه ظهور است دیگر بقیه دروغ گو ها و حیله گر ها(؟)(تناقض)-پیامبر اکرم-صلی الله علیه و آله-می فرمایند:"یکون قبل خروج الدجال نیف علی سبعین دجال"ا پیش از خروج دجال بیش از هفتاد دجال خروج می کند.                                    "ان بین یدی الساعه الدجال و بین ید الدجال کذابون ثلاثون او اکثر"به درستی که پیش از قیامت خروج دجال است و پیش از خروج دجال سی دروغ گو(کذاب)یا بیشتر خواهند بود"                                                                     

  "تکون امام الدجال ستون خداعه"پیش از دجال شصت نیرنگ خواهد بود.با توجه به معنای لغوی دجال و نیز فراوانی آنه در روایات فرد خاصی منظور نیست بلکه هر حقه باز و دروغ گویی که که به فتنه گری بپردازد دجال است(؟)منتها ممکن است(؟)که یکی از آنان که این صفات در او بیش تر باشد نشانه ظهور باشد.))و در آخر هم می گوید دجال نشان می دهد که در آستانه هر انقلابی افرادی این چنین پیدا می شوند و اهل بیت(علیهم السلام)آنان را به ما شناسانده اند تا فریب نخوریم.                                                                                                           

 به هرحال در این بخش چند تناقض دیده می شود اما در هر حال یک احتمال این است که دجال یکی نیست و در این بخش از این کتاب دلایلی بر این آورده شده است.اما اشکالات بر این دلیل ها                                                  

  ا اشکال اول 

اگر دجال به معنای دروغ گوی حیله گر است چه طور در روایت اول کذاب را دجال خواندید کذاب فقط معنی دروغ گو را می رساند اما دجال دروغ گوی حیله گر                                                                                  

  واشکال دوم

 در روایت هایی که سی یابیش تر دجال در آن آمده است خلاف گفته شما با همین روایات اثبات می شود.مشخص است در این روایات به نظر می رسد دجال اول معنای اصطلاحی دجال(یعنی همان دجال مورد اشاره  روایات)باشد و دجال دوم معنای لغوی(یعنی هر دروغ گوی حیله گر)مثل این که به کسی که رضا را نمی شناسد  بگوییم امروز رضا می آید او چنین صفت ها و علامت هایی دارد اما پیش از او شش رضای دیگر می آیند با آنها اشتباه نگیری.دجال هم همین گونه است اما آن سی دجال یا بیشتر از همه دجال ها دروغ گو و حیله گر ترند و برای همین تمییز داده شده اند به طوری که بعضی ادعای پیغمبری می کنند.                                                              ا

اشکال سوم

 دجال در روایات از نشانه های قیامت است چند قیامت مگر وجود دارد که دجال ها در طول انقلاب ها فرض شود تنها یک دجال و یک قیامت وجود دارد.                                                                                                                                                                                                                          

  احتمال دوم                                                                                                           ت دجال شخص معینی باشد. به نظر می رسد احتمال درست همین باشد. این کتاب این احتمال را آورده و بعد دلایلی بر رد آن گفته به خواست خداوند در آخر بررسی می شود.

 احتمال سوم                                                                                                       ل این که دجال همان سفیانی(از نشانه های دیگر ظهور)باشد.این هم اگرچه کسی احتمال آن را نمی داد اما کتاب بررسی و رد کرده است.

 احتمال چهارم                                                                                                         ل این که دجال استکبار باشد.دلالیلی هم آورده شسده که فقط بر پایه حدس و گمان است. مثل این که کوه غذای دجال که با او حرکت می کند کنایه از ثروتمندی استکبار ایت که بقیه را با آن منی فریبد و یا این که به همه جا سفر می کند  کنایه از این باشد که به همه قاره ها و خیلی کشور ها وارد شده است.به خواست خداوند این هم بررسی می شود. احتمالات دیگری هم داده اند مثل ماهواره و یا جریان باطل آداب و رسوم و فرهنگ و مانند این ها و دلیل ها بر پایه حدس و گمان است.

 دجال در روایات

 به خواست خداوند در این قسمت با استناد به روایات بررسی می شود که دجال ماهواره و استکبار و این احتمالات نیست اهل بیت(علیهم السلام)هیچ گاه پیروان خود را سرگردان رها نکرده اند.دلایل واضح است.                                

ر ابتدا روایتی از پیامبر-صلی الله علیه و آله و سلم-: "ای مردم خداوند هیچ پیامبری را بر نینگیخت مگر آن که قوم خود را از دجال بیم داد "برخی می گویند چه دلیلی دارد پیامبران-علیهم السلام-قوم خود را از فتنه هزاران سال بعد بیم دهند اما حدیث دیگری نیز هست که مثل این که ادامه همین حدیث است.پیامبر-صلی الله علیه و آله وسلم:"ای مردم خداوند هیچ پیامبری مبعوث نکرد مگر آن که قوم خود را از دجال بیم داد و خداوند آن را برای زمان شما ذخیره کرده است.اگر کارهای او بر شما مشتبه شد این هرگز بر شما مشتبه نشود که او کور است و پروردگار شما کور نیست او بر فراز مرکبی می آید که بین دو گوش او دو میل راه است او خروج می کند در حالی که بهشت و جهنم را یدک می کشد و کوهی از نان و رودخانه ای از آب به همراه دارد بیشترین پیروانش یهودیان زنان و بادیه نشینان است به همه اقطا و اکناف جهان سفر می کند مگر مکه و مدینه و حوالی آن دو که هر دو بر او حرام است "منبع بحار ج 52 البیان -کشف الغمه- الرام الناصب-ینابیع الموده ج3 ـمنتخب الآثار-                                                               ل

از ان جا که خداوند دجال را برای زمان شما ذخیره کرده است  برداشت می شود دجال یک شخص است و این که در مکه و مدینه و حوالی آن دو بر او حرام است مشخص می شود که ماهواره جریان باطل فرهنگ استکبار وغیره نیست.روایات دیگری هم هست که کاملا مشخص است که مکه و مدینه و حوالی آن دو بر دجال حرام است.         ب

"در راه های کوهستانی مکه و مدینه ملائکه ای هستند که طاعون و دجال وارد آن نمی شوند"الرام الناصب-البیان.                                                                                                                                           ا اا قطعی است که دجال را به مکه و مدینه راهی نیست.با این حساب تمام احتمال های معروف از جمله جریان بودن آن رد می شود.واما حدیث بسیار مهم تر.در کتاب سلیم بن قیس هلالی از نخستین و معتبر ترین کتاب های شیعه از حضرت علی امیرالمومنین(علیه السلام)توسط سلمان فارسی(رحمه الله علیه)روایت است:"شما را به خدا یاد آور می شوم ای چهار نفر(سلمان-ابوذر-مقداد-زبیر)من از پیامبر شنیدم که می فرمود: صندوقی از آتش وجود دارد که در آن دوازده نفر هستند شش نفر از اولین و شش نفر از آخرین در قعر جهنم در صندوق قفل شده دیگری است بر در آن چاه صخره ای است که هر گاه خداوند بخواهد جهنم را شعله ور نماید آن صخره را از در آن چاه بر می دارد و جهنم از شعله و حرارت آن چاه شعله ور می گردد.فرمود: شما شاهد بودید از پیامبر در باره آنان و اولین سوال کردم فرمود: اما اولین فرزند آدم که برادرش را کشت(قابیل)و فرعون فرعون ها(دشمن ملعون حضرت موسی-علیه السلام-)و آن کسی که با ابراهیم در باره خداوند منازعه کردذ(نمرود ملعون)و دو نفر از بنی اسرائیل که دینشان را تغییر دادند یکی از آن ها یهودی ها را یهودی کرد و دیگری نصاری را نصرانی نمود و ابلیس ششمی آنان است و اما آخرین عبارتند از دجال و این پنج نفر اصحاب صحیفه و نوشته و جبت و طاغوتی که بر سر آن با هم عهد بسته اند و بر عداووت با تو-ای برادرم-هم پیمان شده اند و بعد از من بر علیه تو متحد می شوند(لعنه الله علیهم)این و این که پیامبر آن را برای ما نام برد و شمرد. سلمان می گوید: ما گفتیم: راست گفتی ما شهادت می دهیم این را از پیامبر شنیدیم"                                                                                                                         

   ا آیا دیگر شکی است که دجال شخص است؟ اما ایراد های کلامی هم گرفته اند مثلا این که دجال معجزه می کند و این خلاف سنت خداست که معجزه را در اختیار کسی قرار دهد که مردم را گمراه می کند

اشکال های کلامی                                                                                                                          ا دجال معجزه نمی کند او سحر می کند برای پاسخ به این موضوع چند مورد باید در نظر گرفته شود.                                    

لااول در مورد رو به رو شدن حضرت موسی(علیه اسلام)با ساحران مصر.در این داستان وقتی حضرت موسی با ساحران رو به رو می شود ساحران طناب های خود را به زمین می اندازند.چه شد؟آیا واقعا طناب های آن ها به ازدها تبدیل شد؟اگر این گونه شد پس چرا وقتی حضرت موسی عصای خود را به زمین افکندند و عصا به ازدها تبدیل شد تمام ساخته هایشان باد هوا شد؟اتفاق نظر بر این است که این ها در ذهن بینندگان مصور می شد.بالخره در این شک نیست بنا بر این خود ساحران بعد از آن به سجده افتادند و این نشان می دهد که خود آن ها حقیقی بودن ازدهای حضرت موسی معجزه آن حضرت را در یافتند.                                                     

ا دوم در مورد وضعیت مرتاض ها . مرتاض ها کسانی هستند که ریاضت غیر شرعی و خارج از حدود دین می کشند به خاطر سختی هایی که می کشند خداوند اجر آن ها را در همین دنیا میدهد.وقتی به چیزی فرمان می دهند انجام می شود و یا در هوا می نشینند بالاخره کارهای آن ها مشخص است.                                                                                       ا

 سوم در مورد ارتباط با شیاطین و جنیان است.احایث و روایات بر این صحه می گذارند که شیطان به شکل انسان ظاهر شود.کسانی هم هستند که با جنیان در همان صورت اصلی دیدار می کنند.به طور نمونه یکی از یاران پیامبر که همراه ایشان برای تبلیغ میان جنیان رفتند که حدیث معتبری است.اثبات این خود بحث جداگانه ای می طلبد.                                 

ا با در نظر گرفتن این سه موضوع بسیاری از اشکالات در مورد دجال مشخص می شود                                            

  ا مثلا در مورد بهشت وجهنمی که دجال به همراه خود می کشد یا کوه غذا و رودخانه مشخص است ها این ها را در ذهن مردم مصور می کند خرابه ها گنج هایشان را به فرمان او بیرون می ریزند وضعیت مرتاضان در نظر گرفته میشود همچنین بارش آسمان و یا رویش زمین به فرمان آن ملعون خب به گیاه زیر پای نحسش فرمان می دهد که بیرون بیاید البته ریاضت تنها راه برای این حقه ها نیست اما منظور این است که حتما نیاز به معجزه نیست.باید در نظر داشت که او سر آمد دروغ و حیله و حتی سحر و جادو است.می گویند بعید است کسی با خصوصیات دجال وجود بیابد حدیثی از معصوم(علیه السلام):((ال با یک چشمش می بیند ولی با چشم دیگرش نمی بیند.قامتی دراز و چشمانی زاغ دارد که از آن دو آب می ریزد.صورتش آبله روست و دهانش بوی بد می دهد دندانهایش درشت است و ناخن هایش خمیده پوست بدنش آبله دار و بی مو در سرش نشانه شکستگی داردگردنش دراز و اخلاقش زشت انگشتانش بسیار بلند است که از وسط های کف دستش منشعب می شود.صدایش طنین دار شانه هایش بلند و پی شانی اش فراغ(فراخ)است یکی از دیده هایش معیوب است ریشش به سینه فرو ریخته مردی زشت خوی و ترش روی است.بر مرکبی سوار است که خودش سرخ و پاهایش سبز است و میان دو گوشش بیست میل راه است سرش چون کوهی بلند و پشتش متناسب با آن است گام هایش بیست میل است بر پیشانی اش دو سطر نوشته که هر مومنی آن را می خواند وهر کافری آن را تکذیب می کند و آن این است که هر کس تو را پیروی کند شقاوتمند است و هرکس از تو جدا شود خوشبخت استبیشتر لشکریانش از یهودیان و زنا زادگانند.در طرف راست او کوهی سبز و در طرف چپش کوهی سیاه است که همراه او راه مخفی می روند و همراه او توقف می کنند می گوید این یکی بهشت من است و این یکی از جهنم من هر کس مرا پیری کند او را به بهشت می فرستم و هرکس نافرمانی کند او را با شمشیر نقمت خود تادیب می کنم))الحاوی للفتاوی ج2 الرام الناصب-بشاره الاسلام-صحیح بخاری  ج 9 و صحیح مسلم ج8                                                                                                                                  ا و اما اشکال دیگر در مورد طول قدم ها و فالصله دو گوش مرکبش و اشکال آخر در مورد کشتن و زنده کردن بعضی ها توسط دجال                                                                                                                                        ا باید گفت که زنده کردن تنها خاص خداست و یا کسی به اجازه او پس حقه ای در کار دجال است.به نظر می رسد که او شیاطین را به شکل شخص از دنیا رفته در می آورد چنان که در بعضی روایات است:از زشت ترین فتنه های او این است که پیش بادیه نشین می رود و می گوید اگر رفتگانت را زنده کهم شهادت می دهی که من پروردگار تو هستم؟می گوید آری!پس شیاطین را به صورت پدر و برادر او در می ّآورد.))الرام الناصب                                                                   ا اما در مورد کشتن و زنده کردن شخصی در اطراف مدینه که روایتی اورا حضرت خضر(علی نبینا و آله و علیه السلام)می داند که اورا تکذیب می کند.این هم می توان گفت در ذهن مردم مصور می کند که این کار را انجام می دهد.                   

ا اما در مورد قدم هایش و گوش مرکبش دو جواب در نظر گرفته می‌شود: شود:                                                               

ا اول این که این تنها جایی نیست که این گونه توصیفی در روایات دیده می شود بلکه به طور مثال بعضی روایات فاصله بین دو کتف و یا گوش و کتف بعضی از ملائکه را 500سال پرواز یک پرنده می داند(ملائکه در قرآن مجید تفسیر نمونه)دوم روایتی از تاریخ اسلام:حضرت علی(علیه السلام)در دوران حکومتشان به شدت با انحراف ها و بدعت ها در حال مبارزه بودند و سه جنگ مهم را با ناکثین و قلسطین و مارقین انجام دادند به همین دلیل کم تر (به لحاظ ظاهری)فرصت برای سازندگی و آباد کردن زمین داشتندنقل است  به همراه عده ای از کنار آبی عبور می کردند فرمودند : اگر به من فرصت می دادید از این آب برای شما نور بیرون می آوردم"شاید منظور برق بوده و یا چیز دیگر.اگر منظور برق باشد آیا اگر عرب 1400سال قبل هر چه قدر هم فکر می کرد می توانست بداند این نور چه بوده؟و اگر نیست ما هم نمی توانیم بدانیم این نور چیست.البته سند این نقل مشخص نشد اما منظور باید منتقل شده باشد.حال دجال شخصی است با این ویزگی ها و وقتی که او را دیدیم و آب دهان بر صورت نجسش انداختیم-ان شاءالله-و سوره حمد را تلاوت کردیم آن وقت منظور روایات را خواهیم دانست.دو حدیثی که برای اثبات شخص بودن دجال به آن استناد شد از معتبرترین و موثق ترین روایات در مورد دجال است.(اا لطفا در نظر سنجی شرکت کنید،این طور مباحث ادامه داشته باشد یا خیر)و اهدنا الی سواء السبلیل                 

                                                                                                         یا حق

 -

              

 


نوشته شده در جمعه 12 خرداد 1391ساعت 12:14 ق.ظ توسط ---| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin
http://fatemiyon.ir/index.php/multimedia/1390-05-29-18-44-13/6032-07 http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=73065&88-1391-02-23-17-musicID=51850 helali011__1_.wma - 307.3 Kb