تبلیغات
بایداری تا ظهور - اشك غربت اا سرخی اسمان اا سوختن اا غربت اسلام به نام اسلام غربت اا امام روح الله

بایداری تا ظهور

(( ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله کانهم بنیان مرصوص ))

 مهلا مهلا ، مهلا مهلا

 اماما یعنی بر غربت سخنان عدالت خواهت اشك از دیده فرو اا ریزم و سینه چاك و فریاد حسرت از غربت و بازی با كلام نور مقدس وحی مانندت اشك خون فرو ریزم.

اماما دیده ام پر خون از حسرتت هنوز چنان در میان مایی كه گویی گرمای وجود پیامبر گونه ات ، جهان را در می‌نوردد و افسوس

 افسوس و صد افسوس

 كه اند سالی نیست كه جسمت در میان ما نیست اما برای عده ای مقدس ماب وتسیح به دست باید معنا كنیم

 امام یعنی چه

 امام یعنی چه

 از ان روز كه اسلام ناب جدت رسول الله را جنان ترسیم كردی كه بساط مقدس مابی و مار های خوش خط و خال را در هم پیچید اما هنوز

 هنوز ریش و تسبیحت در نظر عده ای مقدس ماب از فریاد عدالت طلبت بر ظلم و ستم و فقر و تبفیض ....اه

 اماما اا پرچم و اا لوای را به دوش خورشید خراسان گذاشتی مهلا مهلا هیهات به خدا قسم كه لوای اسلام ناب اسلام ظلم ستیز را به دوش خواهیم كشید و خواب اا اسوده بر گرگان دندان تیر و مقدس ماب های خوش خط و خال خواهیم بست هیهات هیهات كه عده ای حرامی و یا خوش خط و اا خال مقدس ماب اطراف سیدمان را پر كنند  هیهات بخوانید ای دشمنان اسلام كه لوای اسلام ناب همچنان باقیست

 ای اسمان خون گریه كن و ای زمین بسوز هرگز خواب راحت یك سو شدن عدالت بر چشم ظلم ستیزان نخواهد ارامید

 سوختیم و باز روییدیم و باز می سوزیم باز اا روییدن خواهیم گرفت و باز سوختن و باز سوختن وروییدن باز هم روییدن و باز هم باز كه هرگز لوای اا عدالت بر دست حرام زادگان نخواهد افتاد

 اربابا ای امام نهان از دیدگان اا به خدا قسم كه چنان به حول خداوند یاری ات سازیم ....اه اگر توفیق باشد

 دیدم اا اسلام متحجر را دیدم ه اسلام تسبیح و سجاده اسلام بی تعاوت اسلام سگ نگهبان استكبار را دیدم ، و می‌بینیم

 چه زیبا فرمود خورشید خراسان كه ما برای رفع تبعیض امده ایم ،اا زیبا فرمود كه عدالت هویت ماست شعار ما نیست.

عده ای كه تنها گوشه مسجد را اختیار كرده اند و از  شصت كتاب استاد مفسر اسلام ناب تنها عرفانش را می‌دانند و از مقتضیات تنها شهدا و اشك و اا فرهنگ بی هدف تیر بی هدف می‌اندازند گردو می‌شكنند ، و امام را به یك سو نهاده اند!

 مستضعفین مرفهین بی در برای انان مبهم است كه با امام  نا مانوس اا چه باید گفت

  پس بدانید

 به جرم عدالت و عدالت خواهی

 اگر ما را طرد كنید باكی نیست
 كه گفتمان روح الله را با خون خواهیم نوشت

كه جانشین بر  حقش حضرت سید علی فرمود

 ما برای رفع تبعیض امده ایم

  ما را بسوزانید كه ققنوسان اا دو عالمیم

 كه از پی هر بار سوختن باز رستن می‌كنیم

 ما را بسوزانید كه ما نیز 

 عدالت خواهان جان بر كفیم

 كه جان بر كف می‌نهیم و هوای اسلام بر سر داریم

 و چه دردناك كه شهادت را متحجرانه تفسیر می‌كنند پس بخوانید

 كه از شهادت باكی نداریم كه میراث امامان ظلم ستیر ماست

یا صاحب الامر

 ........

 

 اه


نوشته شده در دوشنبه 4 دی 1391ساعت 03:26 ب.ظ توسط ---| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin
http://fatemiyon.ir/index.php/multimedia/1390-05-29-18-44-13/6032-07 http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=73065&88-1391-02-23-17-musicID=51850 helali011__1_.wma - 307.3 Kb